Montáže


    venkovního a kabelového vedení NN + VN
    trafostanic 22/0,4 kV
    domovní a průmyslové elektrické instalace
    hromosvodů
    veřejného osvětlení
    revize elektrického zařízení
    elektromontážní práce od zadání až po revizi včetně administrativního projednání na úřadech státní správy a dodavatele elektrické energie na základě plné mociCopyright © 2012, Cihelka Elektromontáže všechna práva vyhrazena